Cùng Mẹ Maria Sống Mầu Nhiệm Cứu Độ và Mang Ơn Cứu Độ Đến Cho Mọi Người

Phim: Đức Maria Nazaret Phần 1


Phim: Đức Maria Nazaret Phần 2


Phim: Người Đồng Hành Trung Tín


Phim: Câu Truyện Giáng Sinh


Giai điệu mùa xuân - Đệ tử 


Múa lân chào mừng - Tập viện


Cánh bướm ngày xuân - Thỉnh sinh


Bức hoạ đồng quê - Học viện


Nhảy Chào Xuân - Em John


Xuân Cao Nguyên - Mái ấm Hoa Hồng


Ảo thuật: Điều kỳ diệu - Tập viện


Như hoa mùa xuân - Đệ tử