Đệ tử viện là nơi tiếp nhận và đào tạo những thiếu nữ muốn tìm hiểu ơn gọi Mân Côi 

và có thiện chí đáp lời mời gọi của Đức Kitô: hiến dâng và phục vụ trong nếp sống tu dòng (HL 49.1).

Địa chỉ liên hệ

67 Trường Chinh, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM

ĐT: (08) 3949-1274 

Điều Kiện Gia Nhập Đệ Tử Nội Trú

Ươm Mầm Ơn Gọi Mân Côi

 • Tuổi từ 15 đến 24. Trường hợp trên 24 tuổi phải được Bề trên Giám Tỉnh và Ban Cố vấn cứu xét từng trường hợp.
 • Học lực tương đương với số tuổi.
 • Thuộc gia đình đạo hạnh.
 • Có sức khỏe tốt, không bệnh truyền nhiễm hay tật nguyền khó coi.
 • Có trí phán đoàn lành mạnh.
 • Bản thân có đời sống Kitô hữu tốt.
 • Có ý hướng ngay lành và muốn đáp lời mời gọi của Đức Kitô: hiến dâng và phục vụ trong nếp sống tu dòng.

Chương Trình Huấn Luyện Đệ Tử:

1. Đời Sống Nhân Bản:

 • Học tiếp văn hóa và lấy bằng chuyên môn trình độ cao đẳng hoặc đại học.
 • Học tập và thực hành các đức tính nhân bản.
 • Khám phá bản thân và giáo dục giới tính.
 • Ngoại ngữ và nhạc lý căn bản.
 • Rèn luyện cách làm việc và yêu thích lao động.

2. Đời Sống Kitô Hữu:

 • Giáo lý Hội thánh Công giáo.
 • Tu đức khai tâm.
 • Sơ lược về Ơn gọi: hai bậc sống hôn nhân và tu trì.
 • Khai tâm và đời sống đức tin: nguyện ngắm, cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa, lãnh nhận cách ý thức các Bí tích, tập suy niệm và sống Kinh Mân Côi.
 • Tập thích nghi với đời sống chung trong ơn gọi tu trì.
 • Đào luyện và phát triển các khả năng chuyên môn.

Đệ Tử Ngoại Trú:

 • Những em chưa sẵn sàng vào Đệ tử viện, có thể tham gia sinh hoạt đệ tử ngoại trú.
 • Hàng tháng đến Tĩnh tâm và tham gia công tác từ thiện.
  • Tĩnh tâm Chúa Nhật đầu tháng: Từ 8g00 - 11g00
  • Công tác từ thiện Chúa Nhật đầu tháng: Từ 15g00 - 17g00.