Giai Đoạn Thỉnh Sinh - 1 năm


Củng cố và đào sâu hơn những môn học lý thuyết và thực hành đã bắt đầu từ Đệ tử viện. Đồng thời Thỉnh sinh được học hỏi về:
   -  Nhân Bản Kitô giáo
   -  Nhân cách cầu nguyện

Tu đức căn bản, thực tập cầu nguyện.

Củng cố thêm Giáo lý.

Ơn gọi Mân Côi.

Thánh Mẫu học, cách riêng về Mân Côi học.

Sơ lược lịch sử Dòng Mân Côi và tiểu sử Đấng Sáng Lập.

Thực tập một số công  việc của Dòng.

Giai Đoạn Tập Viện - 2 năm


Cầu nguyện, đào sâu về đời sống tâm linh.

Tìm hiểu ý nghĩa đời thánh hiến và ơn gọi Mân Côi.

Tập sống cụ thể đời tu của Dòng.

Trắc nghiệm ý chí và khả năng sống đời tu theo Tin Mừng.

Thực tập công tác mục vụ hai tháng trước khi Khấn lần đầu.


Trang trước

Chúa ở trong con

Ngọc Bích

“ Ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ sẽ được mở cho” - Sự thiện chí và kiên trì tìm kiếm Chúa là cữa ngõ để Chúa dẫn tôi vào cuộc gặp gỡ một vị Thiên Chúa thật sự, không phải nhờ sức riêng của bản thân nhưng nhờ Ân Sủng của Chúa... Xem tiếp