Cùng Mẹ Maria Sống Mầu Nhiệm Cứu Độ và Mang Ơn Cứu Độ Đến Cho Mọi Người

ƠN GỌI MÂN CÔI

Các Giai Đoạn Huấn Luyện: 

Đệ Tử Viện


Đệ tử viện là nơi tiếp nhận và đào tạo những thiếu nữ muốn tìm hiểu ơn gọi Mân Côi và có thiện chí đáp lời mời gọi của Đức Kitô: hiến dâng và phục vụ trong nếp sống tu dòng (HL 49.1)...

Xem tiếp

Thỉnh Viện


Củng cố và đào sâu hơn những môn học lý thuyết và thực hành đã bắt đầu từ Đệ tử viện. Đồng thời, Thỉnh sinh được học hỏi về:
      - Nhân Bản Kitô giáo
      - Nhân cách cầu nguyện...

Xem tiếp

Tập Viện


Cầu nguyện, đào sâu về đời sống tâm linh.

Tìm hiểu ý nghĩa đời thánh hiến và ơn gọi Mân Côi.

Tập sống cụ thể đời tu của Dòng.

Trắc nghiệm ý chí và khả năng sống đời tu theo Tin Mừng....

Xem tiếp

Học Viện


Học Thần học. 

Đào sâu tu đức, lời khấn, đời sống thánh hiến.

Đào luyện những khả năng tông đồ...

Xem tiếp


Hình Ảnh / Video Clips

Các Em Đệ Tử Đánh Trống

Tại Gx. Tân Hưng, 04/11/2013Mừng Chị Em Vĩnh Khấn & Ngân Khánh 

Ngày 16 - 08 - 2013


Mừng Chị Em Tiên Khấn 

Ngày 15 - 08 - 2013