Giáo Trình Huấn Luyện Giáo Lý ViênMỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

PHẦN I: HUẤN LUYỆN ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG

Chương I: YÊU MẾN CHÚA KITÔ

Chương II: GẮN BÓ VỚI GIÁO HỘI

Chương III: THĂNG TIẾN CON NGƯỜI


PHẦN II: HUẤN LUYỆN NHÂN BẢN

 Chương I: MỘT SỐ ĐỨC TÍNH CĂN BẢN CỦA GLV

 Chương II: CÁC ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN DỰA TRÊN CƠ SỞ VĂN HOÁ DÂN TỘC

Chương III: MƯỜI HAI GIÁ TRỊ NHÂN BẢN THEO UNESCO


PHẦN III : HUẤN LUYỆN THẦN HỌC

Chương I: NỀN TẢNG THẦN HỌC

Chương II: NHỮNG CHỈ DẪN CỦA GIÁO HỘI

VỀ VIỆC DẠY GIÁO LÝ

 Chương III: MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUÁT VỀ LỊCH SỬ

GIÁO LÝ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

 Chương IV: MỘT VÀI THÁCH ĐỐ TRONG VIỆC

DẠY GIÁO LÝ


PHẦN IV: HUẤN LUYỆN SƯ PHẠM

Chương I: PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM CỦA CHÚA GIÊSU

Chương II: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRONG GIÁO LÝ

Chương III: MỘT SỐ NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM GIÁO LÝ

Chương IV: ĐỀ NGHỊ MỘT TIẾN TRÌNH DẠY GIÁO LÝ


PHẦN NGHIÊN CỨU THÊM


GỢI Ý SUY NGHĨ

Chúa Kitô bây giờ chẳng có thân xác, ngoại trừ thân xác của bạn,

Không tay, không chân trên quả đất này, ngoại trừ tay chân của bạn.

Qua đôi mắt của bạn, người nhìn và đem sự nhân từ của Người đến cho thế giới.

Qua đôi chân của bạn, Người đi làm chuyện lành.

Qua đôi tay của bạn, Người chúc phúc cho cả thế giới.

Tay của bạn là tay của Người,

Chân của bạn là chân của Người,

Mắt của bạn là mắt của Người

Bạn là thân thể của Người.

Chúa Kitô bây giờ chẳng có thân xác, ngoại trừ thân xác của bạn,

Không tay, không chân trên quả đất này, ngoại trừ tay chân của bạn.

Qua đôi mắt của bạn, Người nhìn và đem sự nhân từ của Người đến cho thế giới.

Chúa Kitô bây giờ chẳng có thân xác trên mặt đất, ngoại trừ thân xác của bạn.

Thánh Têrêsa Avila


12 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA GIẢNG VIÊN GIÁO LÝ

   1.    Nói với niềm xác tín và nhiệt tình. Đặt tâm tình vào sứ điệp truyền đạt.

   2.    Nói với Chúa về học sinh nhiều hơn là nói với học sinh về Chúa.

   3.    Khuyến khích các em làm điều tốt, và giúp mỗi em hiểu rằng các em rất đặc biệt và có thể giúp ích cho người khác.

   4.    Cố gắng thăng tiến khả năng chuyên môn.

   5.    Tạo khung cảnh thích hợp giúp các em học bằng cách thay đổi cách trang trí lớp học hằng tuần.

   6.    Soạn bài cẩn thận và đến lớp đúng giờ.

   7.    Đón nhận tất cả và từng học sinh.

   8.    Làm cho các em cảm thấy lớp học như gia đình mà mỗi em là một thành viên.

   9.    Liên lạc và tiếp xúc thường xuyên với phụ huynh.

10.    Kiên nhẫn và trung thành dù gặp khó khăn.

11.    Giữ đạo đức của nhà giáo.

Chấp nhận những giới hạn của mình, và tin tưởng Chúa Thánh Linh đang hoạt động trong mình.