Cùng Mẹ Maria Sống Mầu Nhiệm Cứu Độ và Mang Ơn Cứu Độ Đến Cho Mọi Người

CHUỖI KINH CUỘC ĐỜI

 Đinh Thúy


Mân Côi chuỗi ngọc vàng kinh

Dâng lên Thánh Mẫu Đồng Trinh đêm ngày

Đọc, suy, chiêm ngắm hăng say

Nhiệm mầu Cứu Độ tỏ bày cho ta

Mùa Vui vang khúc hòa ca

Xin vâng nhập thể ý Cha trên trời

Làm người nhỏ bé giữa đời

Nghèo hèn khiêm tốn không ngơi nguyện cầu

Khôn ngoan đức hạnh cao sâu

Chu toàn Thiên Ý dám đâu coi thường

Con xin học hỏi noi gương

Tinh thần nghèo khó, khiêm nhường, tín trung

Niệm suy mùa Sáng không ngừng

Theo Thầy phục vụ, ở cùng tội nhân

Chữa lành bệnh tật xác thân

Ban ơn tha thứ phúc phần mai sau

Sẻ chia cuộc sống muôn màu

Buồn vui, gian khổ, thương đau, ngọt ngào

Tạ ơn Thiên Tử tối cao

Lập nên Thánh Thể hiến trao cho người

Cuộc đời con sẽ vui tươi

Tựa bên lòng Chúa nghe Người dạy khuyên

Khó nghèo, vâng phục, trinh nguyên

Thực hành đức ái, rao truyền đức tin

Khiêm cung tạ lỗi khấn xin

Thương tình khai mở tầm nhìn cho con

Thấy tình yêu Chúa sắt son

Hy sinh mạng sống chẳng còn tiếc chi

Mùa Thương nguyện ngắm khắc ghi

Đi cùng với Chúa chỉ vì chữ yêu

Trên đường khổ nạn một chiều

Nặng vai thánh giá quyết liều tiến lên

Có tủi nhục, có ưu phiền

Theo gương của Chúa - Vua hiền từ tâm

Lặng thinh suy gẫm thâm trầm

Nhiệm mầu đau khổ hạt mầm Phục Sinh

Mùa Mừng suy niệm lời kinh

Vượt lên thần chết tôn vinh Chúa Trời

Trở về Thiên Quốc cao vời

Thương người dưới thế giữa đời lầm than

Thánh Thần ơn sủng tặng ban

Là Đấng bảo trợ thế gian đến cùng

Ngợi khen Hiền Mẫu khiêm cung

Một đời vâng phục tín trung vững vàng

Thưởng ban tước hiệu cao sang

Nữ Vương trời đất vinh quang rạng ngời

Nài xin Mẹ Chúa nhận lời

Dạy con yêu mến Nước Trời thiên thu

Cậy trông nơi Chúa nhân từ

Sống theo Thần Khí đời tu an bình.

TRUNG KẾT DÂNG HIẾN

Thiên mệnh an nhiên lời vĩnh khấn

Cuộc đời dâng hiến tận từ tâm

Miệt mài thiên sử tu thân

Tận tâm phục vụ niệm dâng tình trời

Phận thế trần mây trời gió thoảng

Tâm theo Chúa chảng vạng cầu kinh

Mến yêu đức nghĩa hy sinh

Dĩ hòa vi quý hủy mình ra không

Mãi ngân khúc nhạc lòng dâng Chúa

Có giáng thăng – cay cú – ngọt ngào

Vậy nên đau khổ không nao

Lời xin trung tín kết giao muôn đời…

Một chiều gió mây Linh thao...