THUỘC VỀ...

Hồng tỉ muội, VKT

Trong khoảng không vũ trụ bao la ấy,

Nắn đúc tôi theo hình ảnh của Ngài,

Đặt trong mình một sứ mệnh thừa sai

Rồi đưa tôi vào  cánh đồng truyền giáo.

Ngày từng ngày Ngài khơi dậy trong tôi,

Nỗi khắc khoải tìm về Chân, Thiện , Mỹ

Trong đêm vắng tiếng êm đềm thầm thĩ,

Hãy về đây, hưởng nếm sự ngọt ngào.

Tôi đã biết nơi nào tôi Thuộc Về,

Dưới bóng Mẹ, và trong tim của Chúa,

Có mùa xuân không bao giờ tàn úa,

Có vườn hồng luôn tươi nở bốn mùa.

Nơi Hội Dòng tôi tìm lại chính mình,

Trong bút tích của Người Cha đánh kính,

Trong Gia Sản quý báu của gia đình

Đậm tình người của thế hệ cha anh.

Khi hiểu biết tôi càng thêm yêu mến

Càng gắn bó với Linh Đạo Mân Côi

Kinh Kính Mừng luôn vang vọng trên môi,

Và trải rộng chặng Thương, Vui, Mừng, Sáng.

Lòng khao khát sống cho thật xứng đáng,

Với Ơn gọi chính Thiên Chúa trao ban,

Nguyện dấn thân cho nước Cha rộng lan,

Từ thành thị đến miền quê xa vắng.

Khi bước đường gặp phải những trái đắng,

Mái nhà ấy, nơi tôi đã Thuộc Về

Là vòng tay luôn ấp ủ chở che,

Là ánh sáng đưa tôi về Vĩnh Cửu.