thứ sáu tuần thánh: thái độ trước cái khó hiểu của trời cao


THÁI ĐỘ TRƯỚC CÁI KHÓ HIỂU CỦA TRỜI CAO - Ga 6, 52-69

Bài nguyện gẫmThứ sáu Tuần Thánh 03.04.2015

Sr. Tịnh Khiết, fmsr

Ga 6, 52-69 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?" 53 Đức Giê-su nói với họ : "Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : "Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?" 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp : "Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?" 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

1.      Thái độ của Nhóm môn đệ : bỏ đi

Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : "Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?"

Sau bài giảng về Thánh Thể, các môn đệ thấy chói tai, không hiểu. Chói tai : khó hiểu, phi lý, kỳ cục, trí khôn không lý giải được, không thể tưởng tượng hay hình dung ra được. Và vì thế, “ai mà nghe nổi”, vì những lời của Chúa về Thánh Thể, không thể hình dung hay lý giải bằng trí khôn, nên nó không thể lọt vào tai, rồi vào trí, vào lòng, để được đón nhận, tin theo.

Khi nhận ra rằng người ta khó chấp nhận điều mình vừa nói, vì nó chói tai, không hợp với cái logic nhân loại, Chính Chúa Giêsu đã nại đến sự khác biệt giữa Thiên Chúa và loài người, để nhắc nhớ một thái độ tin phải có trước cái thượng trí của Chúa Trời. "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ?”

Lời của tiên tri Isaia như vang vọng lại ở đây : Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. (Is55,9)

Thế nhưng, sự gợi nhắc về thượng trí của Trời Cao vẫn không sao khuất phục được cái vô lý theo suy nghĩ loài người, nên “ từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.”

Như thế, trước cái chói tai của Lời Thiên Chúa, trước cái khó hiểu của Trời Cao, nhiều môn đệ đã rút lui.

2. Thái độ của Nhóm 12 : cố gắng tin theo

Cùng nghe bài giảng khai mở về Bánh Hằng Sống, chắc chắn Nhóm 12 cũng không hiểu, cũng thấy chói tai. Chắc chắn Nhóm 12 cũng suy nghĩ về thái độ bỏ đi của nhiều môn đệ. Chúng ta có thể đọc thấy điều đó qua lời bộc bạch của Phêrô : “bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?”. Nếu bỏ đi như các môn đệ kia, thì các Tông đồ chẳng còn biết theo ai. Và rồi, khi trí khôn của Nhóm 12 không còn hiểu nổi, thì đức tin vào quyền năng và thượng trí của Thiên Chúa đã nâng đỡ và soi sáng quyết định của họ : chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

Như thế, đối diện với những điều chói tai, với những thứ không thể hiểu nổi của Trời Cao, Nhóm 12 đã cố gắng lấy đức tin mà đón nhận.

Như vậy, trước cái chói tai của diễn từ Bánh  Hằng sống, hay nói chung, trước cái khó hiểu của Trời Cao, một sự phân rẽ được tạo ra : nhiều môn đệ thì bỏ đi, trong khi nhóm 12 thì cố gắng tin theo.  

Vâng, trước những trái khoáy của cuộc đời, trước những vô lý của Ý Chúa theo sự suy luận của trí khôn loài người, ta có thể bỏ đi, hay tiếp tục buông mình trao tay cho Chúa nhờ một lòng tin vào quyền năng và thượng trí của Trời Cao.

Mẹ Maria đã rất từng trải về điều này, vì đời Mẹ là một chuỗi những ngày đối diện với những sự lạ lùng nhưng cũng rất kỳ cục của Trời Cao, những điều thánh thiêng nhưng cũng không dễ hiểu chút nào.

3. Thái độ của Mẹ Maria : vững tin, xin vâng, ghi nhớ và suy niệm.

Với biến cố truyền tin, Mẹ không hiểu. Sau khi xin giải thích, chắc chắn Mẹ vẫn chẳng sao hiểu nổi. Và rồi,  Xin vâng theo Ý muốn của Chúa Trời là thái độ Mẹ đã chọn và dấn thân suốt đời trong sự lựa chọn ấy.

Với biến cố dâng con trong đền thờ. Lời tiên báo của ông già Simeon về tương lai không mấy tươi sáng của người Con của mình. Thật là khó hiểu đối với Mẹ. Thái độ của Mẹ là đón nhận, ghi nhớ và suy niệm trong lòng. (Lc 2,19 : Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.)

Trong biến cố tìm thấy con sau khi lạc mất, câu trả lời của Giê-su một lần nữa làm mẹ không hiểu gì cả. Và phản ứng của Mẹ vẫn là đón nhận và ghi nhớ tất cả trong lòng. (Lc 2,50-51 : Nhưng ông bà không hiểu lời Người nói… Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.)

Tại tiệc cưới Cana, sau khi thông báo với Chúa Giê-su “họ hết rượu rồi”, lời đáp của Chúa Giê-su tiếp tục đặt Mẹ vào tình trạng không hiểu : “Chuyện đó can gì đến Bà và tôi. Giờ tôi chưa đến.” Phản ứng của Mẹ trước cái khó hiểu đó, là vững tin và dặn người khác “Người bảo gì thì cứ làm theo.” (x. Ga 2, 1-5)

Và rồi, cao điểm nhất, là thái độ của Mẹ khi đối diện với cuộc khổ hình của Người Con vô tội của mình, Người Con được goi là Con Thiên Chúa Tối Cao. Sao Người Con ấy lại phải chết đớn đau, nhục nhã trong thân phận tội nhân phải nhận khổ hình thập giá ? Khổ hình Thập giá kinh hoàng ấy sao lại dành cho Con của Mẹ, cũng là Con của Đấng Tối Cao ? Cây Thập giá ấy đã làm gục ngã hoàn toàn cái lô-gic trong suy tư, lý lẽ của Mẹ. Mẹ không hiểu, không thể hiểu, nhưng vẫn không thay đổi thái độ ấy là đón nhận, là trung thành vâng phục và vững tin vào Thánh Ý nhiệm mầu.

Như vậy, trước cái khó hiểu của Trời Cao, thái độ của Mẹ Maria là vững tin, xin vâng, ghi nhớ và suy niệm.

Hát : C 442 ĐK  “Huyền nhiệm thay, ôi huyền nhiệm thay, con biết con hèn yếu xưa nay, con biết Chúa Tình Yêu chung thủy. Ý nhiệm mầu, tôi tớ xin vâng.” 

Lạy Chúa, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 23.09.2012 đã nhắc nhở cho con:  sự lô-gíc của Thiên Chúa thường ‘khác’ với lô-gíc của con người, và vì thế, để bước theo Chúa Giêsu, con phải hoán cải sâu xa, phải thay đổi cách suy nghĩ và cách sống, phải mở tâm hồn ra để lắng nghe, đểđược soi sáng và biến đổi từ bên trong.

Quả thật, lạy Chúa, trong cuộc đời con, dẫu khi con đã đặt đời mình trong tay Chúa, đã tin vào tình yêu Chúa, con vẫn gặp thấy đầy dẫy những điều chói tai, khó hiểu của Ý Chúa. Những điều mà chẳng có cái lý luận nhân loại nào có thể giải thích rõ ràng, chẳng có cái logich nào thỏa đáng những câu hỏi tại sao rồi tại sao và tại sao. Trước những cái khó hiểu ấy của Trời Cao, con đã và sẽ chọn thái độ nào trong 3 thái độ trên : bỏ đi, hay cố gắng tin, hay vững tin ghi nhớ và suy niệm?

Hát : C 442 ĐK  “Huyền nhiệm thay…” 

Lạy Chúa,


Ngày thứ sáu hôm nay,

Nhìn lên cây Thánh Giá

Chúa mà chết nhục nhã,

mà đau khổ hèn hạ

scandal khó hiểu quá

Tại sao vậy ? tại sao ?

Thật chói tai kỳ lạ

Lý luận con gục ngã !

Nhìn lại đời của con,

Có nhiều điều lớn nhỏ,

Chúa cho đến trong đời,

Trái ý lắm Chúa ơi!

Những trái khoáy cuộc đời

Lại là Ý Chúa Trời.

Ôi sao khó hiểu quá

Tại sao vậy ? tại sao ?

Thật chói tai kỳ lạ !

Lý luận con gục ngã !

Con chọn thái độ nào

Bỏ đi, hay tin tưởng

Hay vâng phục gẫm suy

Vững tin vào Thánh Ý ?

Chỉ vì Chúa cao cả

Như trời xa quả đất

Vì Chúa yêu con thật

Và Chúa rất quyền năng

Còn gì đẹp cho bằng

Thái độ vâng như Mẹ

Trên mọi nẻo đường đời,

Mọi cảnh huống nổi trôi.

Ôi Thánh Ý cao vời,

Dẫu con chẳng hiểu nổi

Logic con chẳng tới.

Vững tin vào Chúa Trời,

Xin vâng như Mẹ thôi.


Hát : C 442 ĐK  “Huyền nhiệm thay…”     


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com