TÂM THƯ THÁNG 06-2019

NGƯỜI NỮ TU MÂN CÔI VỚI SỨ MẠNG HUẤN GIÁO

 

Sứ vụ chính của Hội Dòng trong việc tông đồ truyền giáo là sứ vụ giáo dục. Chị em Mân Côi thực thi sứ vụ này trong nhiều lãnh vực : đức tin, văn hóa, nhân bản, nghề nghiệp… Trong cuốn Thói Lệ của Nhà Dòng, Đức Cha Tổ Phụ đã xác định :

“Mục đích riêng của Dòng Con Đức Bà Mân Côi, trước hết là dạy học ở các trường trong các xứ, các họ” [1].

Trong các lãnh vực giáo dục, Đức Cha Tổ Phụ dạy chúng ta phải quan tâm đặc biệt đến việc huấn giáo, phải lấy việc dạy giáo lý và luân lý làm nền tảng :

“Trong những trường chị em coi sóc, thì phải lấy sự dạy giáo lý và luân lý làm nền tảng. Bởi đó trong chương trình dạy văn chương chữ nghĩa, thì mỗi ngày phải có giờ dạy đạo lý. Lại mỗi khi vào lớp, sau khi đọc kinh rồi, thì phải dạy qua năm ba phút về giáo lý hay luân lý” [2].

Trong cuốn Luật Phép thứ I, Đức Cha Tổ Phụ cũng nhấn mạnh đến việc rao giảng Tin Mừng cho lương dân và coi đó như là một mục đích của Nhà Dòng :

“Dạy bổn đạo mới cũng là một mục đích của Nhà Dòng” [3],

Ngài đặc biệt phải quan tâm đến những người đau bệnh ngoại giáo và dạy chị em phải tìm cách đưa họ về với Chúa :

“Những chị em được Bề trên bổ đi xem sóc nhà thương hoặc nhà dục anh… phải tìm dịp mà nói đến sự đạo cho người liệt ngoại giáo, đến giờ lâm chung liệu sao cho họ được rửa tội, trẻ con bên lương đưa vào nhà thương cũng thế, nếu không trông sống thì liệu rửa tội cho nó” [4].

Tất cả những định hướng trên đây của Đức Cha Tổ Phụ đã xác định rất rõ ràng sứ vụ huấn giáo của chị em Mân Côi, đây là việc giúp cho mọi người được nhận biết Chúa và được lớn lên trong đời sống đức tin. Ý thức được việc huấn giáo là chân tính của mình, các chị em Mân Côi, cho tới hôm nay, vẫn tiếp tục duy trì và phát huy sứ vụ ấy bằng cách dành ưu tiên cho việc dạy giáo lý như Hiến luật 40.4 đã xác định : “Chị em Mân Côi dấn thân trong các công tác : phục vụ giáo xứ, ưu tiên cho việc dạy giáo lý và phụ trách các hội đoàn thiếu nhi... loan báo Tin Mừng cho lương dân, dạy giáo lý dự tòng”.

Khi thi hành việc huấn giáo, chị em Mân Côi luôn ý thức mình đang thi hành một sứ vụ chính thức, quan trọng và siêu nhiên, được Chúa Kitô ủy thác qua Giáo Hội. Do đó, chị em luôn xác tín rằng mình không phải chỉ là người dạy, nhưng trước hết phải là một chứng nhân [5], một chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa ; Chị em không phải chỉ là người truyền đạt những kiến thức về Thiên Chúa, nhưng phải là người truyền thông một kinh nghiệm gặp gỡ với Thiên Chúa. Nói cách khác, chị em luôn tìm cách khám phá ra tình yêu Chúa trong cuộc đời mình, để nhờ đó, dễ dàng giúp người khác tìm gặp, yêu mến Chúa và nên giống Chúa.

Trong một xã hội đa tôn giáo và văn hoá, chúng ta thường gặp khó khăn là phải đối diện với những tư tưởng, những niềm tin khác biệt, và có cả những chống đối bên trong lẫn bên ngoài Giáo Hội. Nhưng với cái nhìn đức tin, việc dạy giáo lý mang đến một niềm vui lớn lao: đó là niềm vui được cộng tác với Giáo Hội trong việc đem Chúa đến với các tâm hồn; niềm vui được góp phần nhỏ bé của mình trong việc đổi mới lòng con người và niềm vui được đổi mới chính bản thân mình trong đức tin.

Trách nhiệm thật quan trọng ! Vậy, trước khi dấn thân vào sứ vụ quan trọng này, chúng ta không thể không biết đến những điều căn bản liên quan tới nhiệm vụ phải thi hành. Điều này đòi hỏi chúng ta phải được huấn luyện kỹ càng những chiều kích căn bản cho sứ vụ mình như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói với các tu sĩ trong Tông huấn Dạy Giáo Lý : Cha khuyên các con hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhiệm vụ dạy giáo lý... đi đâu cũng đem theo mối bận tâm ấy. Chớ gì các hội dòng dành tối đa khả năng và nghị lực vào công cuộc dạy giáo lý” [6]. Đức Cha Tổ Phụ cũng dạy rằng : “Phải học cho đủ điều và hiểu cho tận ý” [7]. Muốn được vậy, chúng ta phải chuẩn bị lỹ lưỡng cho nhiệm vụ huấn giáo. Việc chuẩn bị này bao gồm những yếu tố sau :

-    Phát triển đời sống thiêng liêng: Người giáo lý viên Mân Côi là người giúp người khác thăng tiến đời sống làm người và làm con Thiên Chúa trong Giáo Hội theo khuôn mẫu Đức Giêsu. Do đó chị em luôn tìm cách phát triển một đời sống thiêng liêng vững chắc và có một kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa. Để đạt được điều này, Đức Cha Tổ Phụ dạy chúng ta: “Phải luôn đặt các việc thiêng liêng lên hàng thứ nhất những việc phải làm trong ngày” [8].

-    Trưởng thành nhân bản: Nếu một giảng viên giáo lý có tất cả những điều khác mà thiếu một nền nhân bản cần thiết thì e rằng sẽ gặp nhiều trở ngại trong phận vụ của mình. Một số người có thiện chí, nhiệt tình trong sứ vụ, nhưng vì thiếu các đức tính nhân bản mà đã vô tình gây đổ vỡ hoặc làm cản trở cho những người thiện chí khác. Về lãnh vực này, Đức Cha Tổ Phụ dạy: “Tư cách người làm thầy phải có lòng đạo đức nên gương sáng cho học trò, lại còn phải có đức nết na, hiền lành, vui vẻ, hay chịu khó, hay nhịn nhục và siêng năng ân cần” [9].

-    Trau dồi những kiến thức thần học: Việc trau dồi kiến thức thần học dựa trên sự hiểu biết, lắng nghe và thi hành Lời Chúa. Lời Chúa giúp hiểu các Mầu nhiệm đức tin, chân lý về Thiên Chúa về con người. Việc trau dồi những kiến thức thần học và giáo lý không nhằm phát triển những kiến thức trừu tượng, nhưng là đón nhận ánh sáng của mạc khải và minh hoạ ra bằng cuộc sống cụ thể. Những kiến thức thần học sau khi được học hỏi, phải được truyền đạt bằng những ngôn từ đơn giản, chính xác và cụ thể. Đức Cha Tổ Phụ dạy như sau : “Vì mục đích Nhà Dòng là phải dạy dỗ các trẻ và bổn đạo mới, cho nên ngày từ ngày chị em dâng mình vào Dòng, thì phải lấy sự học tập làm điều cần kíp” [10].

-    Hiểu biết sư phạm chuyên môn: Hiểu biết về sư phạm sẽ giúp giáo lý viên dạy giáo lý có hiệu quả. Nhờ việc ứng dụng các phương pháp, các nguyên tắc sư phạm, các quy luật tâm lý và suy luận mà giáo lý viên dễ dàng truyền đạt nội dung giáo lý và các em cũng dễ tiếp thu hơn. Đức Cha Tổ phụ dạy chúng ta phải học cách dạy và cư xử với học trò : “Mục đích riêng của Nhà Dòng trước hết là sự dạy học. Chị em không những phải học hành cho thông các khoa mình dạy mà còn biết cách dạy và cư xử với học trò” [11].

Đó là những yếu tố mà một giảng viên giáo lý Mân Côi phải luôn quan tâm nuôi dưỡng và củng cố để việc rao giảng Tin Mừng mang lại kết quả tốt đẹp như Giáo Hội và Hội Dòng mong muốn.

Kính thưa quý Bề trên và toàn thể chị em quý mến,

Chúng ta đang bước đi trong một kỷ nguyên có nhiều tiến bộ, nhiều hy vọng nhưng cũng đầy dẫy những thách đố và lo âu. Nếu nhìn vào xã hội Việt Nam, chúng ta cũng nhận ra một điểm khá rõ rệt là giới trẻ cũng đã bắt đầu lãnh đạm với tôn giáo, với giáo lý. Điều này làm chúng ta phải suy nghĩ về vai trò và sứ vụ huấn giáo của mình.

Huấn giáo được coi là một trong những sứ vụ quan trọng của các chị em Mân Côi. Do đó, chúng ta cần đầu tư cho việc dạy giáo lý những gì tốt nhất, không tiếc những cố gắng, những phương tiện, thời gian và cả nhân lực để việc dạy giáo lý được hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Xin kính chúc quý Bề trên và toàn thể chị em luôn tận tâm và tràn đầy nhiệt huyết với sứ vụ rao giảng. Xin Mẹ Maria ban cho chúng ta một phong cách giống như Mẹ mỗi khi chúng ta đem Chúa đến cho người khác.

Thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Mân Côi

 M. Rose Vũ Loan, Fmsr[1] Gia Sản Dòng cuốn I, trang 531

[2] Gia Sản Dòng cuốn I, trang 106

[3] Gia Sản Dòng cuốn I, trang 117

[4] Gia Sản Dòng cuốn I, trang 493

[5] x. Tông huấn Dạy Giáo Lý số 9.66

[6] Tông huấn Dạy Giáo Lý số 16.65

[7] Gia Sản Dòng cuốn III, trang 422

[8] Gia Sản Dòng cuốn I, trang 438

[9] Gia Sản Dòng cuốn I, trang 532

[10] Gia Sản Dòng cuốn I, trang 106

[11] Gia Sản Dòng cuốn I, trang 531