Tâm Thư Tháng 12-2018: “Phải Khôn Ngoan Trong Lời Nói Chớ Nói Những Gì Ngoài Phạm Vi” - (Đức Cha Tổ Phụ)

Lời nói chính là món quà Thiên Chúa tặng ban cho con người, vì trong muôn vật Chúa đã dựng nên, chỉ con người mới có tiếng nói... Xem tiếp


Tâm Thư Tháng 11-2018: “Khi Sống Cha Đã Làm Việc Và Khi Chết Cha Vẫn Còn Làm Việc” - (Lời Trăn Trối Của Đức Cha Tổ Phụ)

Theo lời kể của các chị cao niên sống cùng thời với Đức Cha Tổ Phụ, thì lời trăn trối trên đây đã được Đức Cha nói với các chị em ít ngày trước khi Ngài được Chúa gọi về… Xem tiếp


Tâm Thư Tháng 10-2018: Đọc Kinh Lần Hạt Sao Cho Có Tinh Thần - Phải Có Ý Vị Bề Trong Hợp Với Tiếng Đọc Bề Ngoài - (Đức Cha Tổ Phụ)

Trong truyền thống Giáo Hội, việc lần chuỗi Mân Côi đã giúp nhiều người có một đời sống cầu nguyện tốt và ngay cả đạt được việc cầu nguyện liên lỉ… Xem tiếp

Thư Định Hướng Đầu Niên Học 2018-2019: Trung Thành Trong Việc Ở Với Chúa Và Để Chúa Sai Đi

Chúng ta bước vào năm thứ tư của nhiệm khóa 2015-2019. Để chủ đề sống của Tổng Công hội được xuyên suốt trong 4 năm của nhiệm khóa và để việc học tập của chúng ta mang lại một kết quả tốt đẹp… Xem tiếp


Tâm Thư Tháng 08-2018 - Chị Em Vui Hợp Một Nhà Tình Em Nghĩa Chị Sao Mà Lìa Nhau - (Đức Cha Tổ Phụ)

Trong đời tu Mân Côi, đời sống cộng đoàn là một trong những mối quan tâm hằng đầu của chị em. Khi còn sinh thời, Đức Cha Tổ Phụ đã luôn nhắc nhở chị em phải gìn giữ “đức thương yêu trong đời sống cộng đoàn”… Xem tiếp


Tâm Thư Tháng 07-2018: “Muốn Được Chúa Thương Yêu, Người Ta Mến Phục, Thì Hãy Ở Khiêm Nhường” - (Đức Cha Tổ Phụ)

Có một loài hoa gọi là “Hoa không tên”, hay mọc ở những nơi bóng mát, thường ẩn mình trong những nơi không có gió… Xem tiếp


Tâm Thư Tháng 6-2018: “Nên Một Nữ Tu Thánh Thiện Thì Hằng Phải Tập Tành Mọi Nhân Đức” - Đức Cha Tổ Phụ

Khi được Chúa chọn làm người nữ tu của Chúa trong Hội Dòng Mân Côi, chúng ta được mời gọi sống thánh thiện theo tinh thần của Hội Dòng mình… Xem tiếp


Tâm Thư Tháng 05-2018: “Càng Rèn Luyện Thì Càng Hay Càng Lâu Càng Giỏi Càng Ngày Càng Thông”- (Đức Cha Tổ Phụ)

Câu nói trên đây của Đức Cha Tổ Phụ cho thấy việc đào luyện bản thân là một tiến trình liên tục của người nữ tu Mân Côi. Nhìn lại quá trình huấn luyện và bồi dưỡng trong Hội Dòng… Xem tiếp


Tâm Thư Tháng 4-2018: “Càng Giữ Luật Cho Chín Chắn Thì Càng Nên Thánh Thiện” (Đức Cha Tổ Phụ)

Một thực tế mà ai cũng nhận thấy trong xã hội con người hôm nay là càng ngày người ta càng đề cao sự tự do và chủ nghĩa cá nhân… Xem tiếp


Tâm Thư Tháng 03-2018: “Càng Thân Mật Với Chúa Thì Càng Phải Yêu Mến Chị Em” (Đức Cha Tổ Phụ)

Mến Chúa và yêu người là hai giới luật mà chúng ta đã biết và thuộc lòng từ khi còn tấm bé. Tuy nhiên từ chỗ thuộc lòng đi đến hành động cụ thể vẫn là một khoảng cách mà chúng ta phải bước tới mỗi ngày… Xem tiếp


Tâm Thư Tháng 02-2018: “Ta Càng Sống Bề Trong Hơn. Ta Càng Hạnh Phúc Hơn” - Đức Cha Tổ Phụ

Cuộc sống con người là một hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Có người tìm hạnh phúc nơi lợi lộc vật chất, có người tìm nơi công danh hưởng thụ, có người tìm chức tước quyền lực… Xem tiếp


Tâm Thư Tháng 01-2018: Về Nguồn

Chúng ta bước vào năm 2018, năm tưởng nhớ Đức Cha Tổ Phụ về trời với Chúa được 70 năm. 70 năm qua rồi là một hành trình “theo dấu chân cha” của các chị em Mân Côi. 70 năm qua rồi nhưng chúng ta vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện sống động của Đấng Sáng Lập kính yêu mỗi khi chúng ta ôn nhớ lại cuộc đời thánh thiện… Xem tiếp