SỐNG LINH ĐẠO MÂN CÔI

Đinh Thúy, FMSR

Siêng năng lần chuỗi Mân Côi

Cùng Mẹ suy ngắm cuộc đời Giêsu

Là Con Thiên Chúa nhân từ

Đi vào trần thế nên như người thường

Đoàn con bắt chước noi gương

Khiêm nhường, phục vụ, yêu thương mọi người

Mùa Vui gieo rắc tiếng cười

Sẻ chia tiếng khóc phận người lầm than

Gẫm suy Mùa Sáng tỏa lan

Giảng rao Lời Chúa, trần gian ngóng chờ

Mùa Thương suy niệm hằng giờ

Đóng đinh tự ái, thờ ơ, vô tình

Thực hành đức ái hy sinh

Để cho Danh Chúa hiển vinh sáng bừng

Chị em năng gẫm Mùa Mừng

Niềm tin sống động tuyên xưng trong đời

Nguyện cầu Thánh Mẫu Mân Côi

Giúp con theo Chúa cả đời sống con.