GẪM SỰ CHẾT ngày TĨNH TÂM THÁNG

Tịnh Khiết, fmsr


Đức  Cha Tổ phụ vẫn mong

Nữ tu con cái mỗi khi cấm phòng

Dành giờ suy gẫm trong lòng

Suy về cái kết của vòng đời ta

Suy về cái chết không xa

Ngẫm về cuộc sống phôi pha của mình

Ngẫm ngày phán xét công minh

Để rồi biết sống hết mình đời tu

Để lòng thôi vướng sương mù

Vươn lên ngưỡng vọng thiên thu quê trời.

 

               Vâng, lạy Chúa,

Vẫn biết rằng cuộc sống là tạm bợ

 Lazaro trong Tin Mừng đã chết

Ông nhà giàu cũng kết thúc cuộc đời.

Cái chết của mỗi nguời rồi sẽ tới.

Phải bình tĩnh trong thời gian chờ đợi

Dẫu ngày ấy vụt  đến thật bất ngờ

Hay chậm trễ nhiều năm tháng chờ mong

Phải giữ lòng luôn thức tỉnh sạch trong

Như đầy tớ luôn thắt lưng trông ngóng

Đợi chủ về ban hạnh phúc thỏa lòng.

Nhưng… sao lòng con vẫn lo vẫn sợ.

Sợ quá bất ngờ không kịp gọi Chúa ơi.

Sợ hơn nữa những ngày đời chơi vơi

Dài đăng đẳng trên chiếc giường chờ đợi

Sợ tật bệnh gây đau đớn khôn nguôi

Cho chính mình và cho ngừơi chăm sóc

Chúa thấu cho từng đường tơ kẽ tóc,

Đây lòng con dẫu vẫn còn gai góc

Xin xót thương và giơ tay chăm sóc

Bằng ơn thiêng bao bọc tự trời cao

Dạy con nhìn Thánh giá Chúa thuở nào

Cho tâm tình tín thác được dâng cao

Để hiện tại sống hết tình con thảo

Còn tương lai xin ngoan ngoãn gởi trao.

 

Xin nhắc con cuộc sống là tạm bợ

Cái chết của chính con rồi sẽ tới.

Xin cho con bình tĩnh trong chờ đợi

Con chẳng biết mình sẽ chết bất ngờ

Hay phải qua nhiều năm tháng chờ mong

Xin nhắc con giữ lòng mãi sạch trong

Như đầy tớ luôn thắt lưng trông ngóng

Đợi chủ về ban hạnh phúc thỏa lòng.

 

Còn nỗi sợ…, Chúa ơi con gởi trao

Chúa thấu biết lòng con như thế nào,

Xin xót thương và giơ tay chăm sóc

Bằng ơn thiêng bao bọc tự trời cao

Dạy con nhìn Thánh giá Chúa thuở nào

Cho tâm tình tín thác được dâng cao

Để hiện tại sống hết tình con thảo

Làm việc lành và trở nên thiện hảo.

Sống an hòa, quảng đại,  biết dâng trao

Xây dựng cho mình vốn liếng trời cao

Tích lũy thứ tài sản chẳng hụt hao.

Và như vậy thật đáng quý biết bao

Vì con hiểu ý Đức Cha khuyên bảo

Suy cái chết để biết sống làm sao.