CÙNG MẸ SỐNG NGÀY MỚI

M.Consolata Kim Thanh

                                                                                                         

Sáng sớm con thức dậy

Ave - con dâng ngày

Cùng Mẹ buổi sớm mai

Dâng Chúa ngày sống mới.

Từng nhịp chân con bước

Trong bổn phận đời thường

Cùng Mẹ con lên đường

Gieo rắc Lời tình thương

Gặp vất vả phong sương

Hay khó khăn dặm trường

Nương Lời Chúa soi đường

Cậy lòng Chúa xót thương

Giúp con vượt vấn vương

Từ bỏ mọi ghen tương

Phục vụ trong khiêm nhường

Làm việc với tình thương

Mến Chúa – con quy hướng

Đời tỏa hương tình thương

Xây hạnh phúc thiên đường

Cho mọi người muôn phương.


Khi bóng ngả chiều tà

Cùng Mẹ hát thánh ca

Kinh nguyện thật thiết tha

Bao tâm tình cảm tạ

Đan kết thành lời ca

Tạ ơn Chúa sâu xaVề ngày sống đã qua.

Nhìn lại ngày sống mới

Có Mẹ cùng sống với

Giúp đời con tươi mới

Vững lòng con đi tới

Bến hạnh phúc trên trời.

 

Từng ngày mới nguyện ước:

Mẹ cùng con chung bước

Tín trung lời Giao ước

Nhờ Mẹ đầy ơn phước

Đam mê con từ khước

Sống điều độ mực thước.

Rồi cùng Mẹ hăng say

Dấn thân với lòng ngay

Trần đời dẫu đắng cay

Mến Chúa chẳng đổi thay

Tin Ngài chẳng lung lay

Cậy trông Chúa thẳng ngay

Đời môn đệ đẹp thay

Giúp mọi người hôm nay

Thấy Chúa thật mê say

Chọn Chúa suốt đời này.