CHUYỆN KỂ

Thụy Vũ


Chuyện kể ngày xưa,

Trong vườn địa đàng

Đam mê tham vọng

Luận lý bùi tai

Nghi ngờ Thiên Chúa

Ông bà nguyên tổ

Đưa tay hái trái

Chia cắt tình yêu

Chuyện kể ngày xưa

Trong nơi sa mạc

Lương thực kêu than

Khát khao ngẫu tượng

Lạy Chúa, Ngài đâu?

Dân Israel

Đưa tay phản bội

Chia cắt tình yêu

Chuyện kể ngày xưa

Làng Nazareth

Trinh nữ thụ thai

Hôn phu dằn vặt

Ma quỷ đợi chờ

Bao nỗi nghi nan

Lắng nghe thần sứ

Nối kết tình yêu

Chuyện kể ngày xưa

Trong nơi hoang địa

Ba lần cám dỗ

Lương thực, tiền tài

Thách thức Chúa Cha

Liệu Ngài có thấu?

Giêsu Thánh Tử,

Dứt khoát khước từ

Một lòng vâng phục,

Nối kết tình yêu.

Chuyện nay kể rằng

Phận người dòn mỏng

Cảm xúc dạt dào

Thích nghe lý lẽ

Tham vọng không cùng

Lấy mình làm chuẩn

Lạm dụng tự do

Xa lìa Thiên Chúa

Mùa Chay mời gọi

Thay đổi thước đo

Quy về Thiên Chúa

Sống trong tình trời.