CHUỖI NGỌC ĐỜI CON

Thụy Vũ, VKT

Tay cầm chuỗi hạt Mân Côi

Lòng con nghe tiếng gọi mời tình yêu

Vui, Thương, Mừng, Sáng sớm chiều,

Nhờ Mẹ theo Chúa phiêu diêu đường trần

Cuộc đời nhận lãnh thánh ân

Mùa VUI Mẹ dẫn thiên thần dìu đưa.

Rồi thời gian trải nắng mưa

THƯƠNG đau con nếm vẫn thưa vâng lời.

Môt mai trời lại sáng ngời

MỪNG vui con hát những lời tạ ơn.

Nguyện tình con mãi keo sơn,

SÁNG lên lời khấn chẳng sờn lòng son.

Yêu người yêu Chúa vuông tròn,

Một đời cùng Mẹ bước theo Chúa Trời.